Samhällsbyggnadsnämnden 11 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Anslaget sattes upp: 2024-06-12
Sista dag för överklagande: 2024-07-03
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén