Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 21 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-09-21
Anslaget sattes upp: 2021-09-24
Sista dag för överklagande: 2021-10-15
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska serviceförvaltningen, Motala
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström