Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-25
Anslaget sattes upp: 2024-03-27
Sista dag för överklagande: 2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner