Klipp häcken – öka säkerheten

Hjälp till att hålla staden blommande, grön och vacker – vårdad och trafiksäker.
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gatan

Vid utfart får dina växter inte vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:
Över gångbana: minst 2,5 meter
Över cykelväg: minst 3,2 meter
Över körbana minst 4,6 meter

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig träden och buskarnas utveckling under några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.
Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I platskolor finns kunskaper om växter. Där kan du få tips om arter som passar just din trädgård.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck och buskplantor placeras minst 0,6 meter innanför gränsen.

Ladda ner PDF: Klipp häcken!