Socialnämndens utskott 12 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-02-12
Anslaget sattes upp: 2024-02-12
Sista dag för överklagande: 2024-03-04
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström