Ansök eller säg upp plats

Du kan ansöka om plats på någon av kommunens tre kommunala förskolor och du kan rangordna dina val.

Om du vill ansöka om plats på en fristående förskola vänder du dig direkt till den förskolan. Du har rätt att stå i kö både till en kommunal förskola och en fristående förskola.

Ansök om kommunal förskola via e-tjänsten här!

Ansök om kommunal förskola genom ifyllningsbar blankett här!

Hur lång väntetid är det?

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det att anmälan har kommit in. Ibland kan det gå på kortare tid.

Går det att få förtur?

Om det finns speciella omständigheter kan rektorn för förskolan göra en bedöming om det finns möjlighet att ge förtur. Kontakta rektorn för förskolan för att diskutera frågan.

Vad händer när jag får erbjudande om en plats?

När ditt barn erbjuds en plats i förskolan kommer du att få mer information via brev eller i e-tjänsten. Ni ska även som föräldar (båda) acceptera och underteckna ett avtal.

Hur gör jag om mitt barn har särskilda behov

Om ditt barn har någon form av särskilda behov kontaktar du rektorn för förskolan så att ni tillsammans kan planera en bra vistelsetid på förskolan.

Hur säger jag upp platsen?

Uppsägningstiden är två månader och avgiften kommer att tas ut från  det datum som uppsägningen registrerades.

Säg upp förskoleplatsen via e-tjänsten här!

Säg upp platsen genom ifyllningsbar blankett här!

Övergång från förskola till fritidshem

Vid övergång från kommunal förskola till fritidshem, i samband med att barnet börjar i förskoleklass, behöver ingen uppsägning göras. Förskoleplatsen avslutas automatiskt den 31 juli.

För de fristående förskolorna kan det vara andra regler.