Sammanträden och protokoll 2022

På denna sida hittar du 2022 års sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun. Här finns även länkar till sammanträden och protokoll 2021, samt arkivsidorna för sammanträden och protokoll 2020 och sammanträden och protokoll 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2022

2 mars Protokoll
27 april Protokoll
22 juni Protokoll
28 september Protokoll
19 oktober Protokoll
9 november Protokoll
23 november Protokoll
14 december Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2022

2 februari: Protokoll
7 mars: Extra KS; Protokoll
6 april: Protokoll
11 maj Protokoll
8 juni Protokoll
7 september Protokoll
5 oktober Protokoll
2 november Protokoll
16 november Protokoll
30 november Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2022

2 februari: Protokoll
16 mars: Protokoll
20 april: Protokoll
18 maj: Protokoll
15 juni: Protokoll
4 juli – extra sammanträde: Protokoll
14 september: Protokoll
19 oktober: Protokoll
16 november; Protokoll
14 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2022

1 februari: Protokoll
15 mars: Protokoll
19 april: Protokoll
17 maj: Protokoll
14 juni: Protokoll
13 september: Protokoll
18 oktober: Protokoll
15 november: Protokoll
13 december: Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- och utbildningsnämnd sammanträden 2022

31 januari: Protokoll
7 mars – extra sammanträde: Protokoll
14 mars: Protokoll
19 april: Protokoll
16 maj: Protokoll
13 juni: Protokoll
12 september: Protokoll
17 oktober: Protokoll
14 november: Protokoll
12 december: Protokoll

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Valnämnden sammanträden 2022 och 2023

2022

3 februari; Protokoll
9 mars; Protokoll
13 april; Protokoll
18 maj; Protokoll
22 juni; Protokoll
17 augusti; Protokoll
14 september; Protokoll

2023

7 december: Protokoll

Valnämnd
Sammanträden & protokoll