Avgifter

Avgiften för service och omvårdnad är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 575 kronor per månad i avgift för år 2024.

Hemtjänst

Hemtjänst är service och omvårdnad i det egna hemmet.
I hemtjänstavgiften ingår nedanstående insatser i de fall de är beslutade av kommunen:

  • Service och personlig omvårdnad i hemmet
  • Matdistribution (måltidskostnad tillkommer)
  • Trygghetslarm
  • Ledsagning
  • Korttids-/växelboende (måltidskostnad tillkommer)
  • Dagverksamhet (måltidskostnad tillkommer)

Särskilt boende

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt.

Avgiften i särskilt boende består av tre delar:

  • Hyra
  • Måltidsabonnemang
  • Omvårdnadsavgift