Aktörer i samverkan

Det lokala turismutbudet bygger på samverkan mellan flera olika aktörer, exempelvis:

Kultur- och utbildningsförvaltningen (Vadstena kommun) främjar det lokala kultur- och evenemangsutbudet liksom natur- och friluftslivet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vadstena kommun) ser till badplatser, bryggor, parkeringar, toaletter, m.m.

Statens Fastighetsverk äger slottet, hamnparken, klosterområdet, m.fl. byggnader.

Sveaskog äger och ansvarar för leder och faciliteter på Omberg.

Klosterkyrkan och Pilgrimscentrum har Svenska Kyrkan som huvudman.

Privata Visit Vadstena AB (Vadstena slott) driver kommunens ställplats och gästhamn vid slottet.

Länsstyrelsen är huvudman för Naturum Tåkern och flera naturreservat.

För upplevelser, aktiviteter och service i övrigt står en lång rad företag och organisationer presenterade på vår besökswebb www.vadstenaguiden.se.

Turism- och näringslivsavdelningen (Vadstena kommun) arbetar för lokal samverkan, samordning och turistinformation.

Region Östergötlands Visit Östergötland gör detsamma på regional nivå och Östergötlands museum är dessutom huvudman för Sancta Birgitta Klostermuseum.