Aktörer i samverkan

Det lokala turismutbudet bygger på samverkan mellan flera olika aktörer, exempelvis:

Kultur- och utbildningsförvaltningen stöttar det lokala kultur- och evenemangsutbudet liksom natur- och friluftslivet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser till badplatser, bryggor, parkeringar, toaletter, m.m.

Statens Fastighetsverk äger slottet, hamnparken, klosterområdet, m.fl. byggnader.

Sveaskog äger och ansvarar för leder och faciliteter på Omberg.

Klosterkyrkan och Pilgrimscentrum har Svenska Kyrkan som huvudman.

Privata Visit Vadstena AB (Vadstena slott) driver kommunens ställplats och gästhamn vid slottet.

Länsstyrelsen är huvudman för Naturum Tåkern och flera naturreservat.

För upplevelser, aktiviteter och service i övrigt står en lång rad företag och organisationer presenterade på vår besökswebb www.vadstenaguiden.se.

Kommunens bolag Vadstena Turism & Näringsliv AB arbetar för lokal samverkan, samordning och turistinformation.

Region Östergötlands Visit Östergötland gör detsamma på regional nivå och Östergötlands museum kommer dessutom hösten 2022 bli huvudman för Sancta Birgitta Klostermuseum.