Misstanke om barn som far illa

Om du har en oro för att ett barn far illa bör du anmäla det till Individ- och familjeomsorgen. Du kan göra anmälan muntligt eller skriftligt.

Om du har en oro för att ett barn far illa bör du anmäla det till individ- och familjeomsorgen. Anmälan bör innehålla information om vilket eller vilka barn som anmälan gäller, varför du gör anmälan, var barnet finns, vem du är som gör anmälan och var man kan nå dig. Som privatperson kan du vara anonym i anmälan, men tänk då på att inte uppge ditt namn i kontakten med individ- och familjeomsorgen.

Anmälningsskyldighet

Personer som arbetar inom verksamheter som för barn och ungdomar såsom skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård samt socialtjänst har anmälningsskyldighet om misstanke om barn som far illa uppstår. Det är inte möjligt att vara anonym om det ingår som ett ansvar i din yrkesroll.

Sekretesskydd

Om du som privatperson har gjort en anmälan kan det i vissa fall vara möjligt att få sekretesskydd enligt sekretesslagen. Detta skydd kan du få om man kan misstänka att du som gjort en anmälan kan riskera att utsättas för hot eller trakasserier på grund av anmälan. Den som gör anmälan till individ- och familjeomsorgen som enskild person eller som yrkesverksam kan ha intresse av att få veta vilka åtgärder som gjorts med anledning av anmälan. Dessa uppgifter kan endast lämnas ut om medgivande lämnats från den som anmälan berör.

Du kan prata med individ- och familjeomsorgen innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personalen på individ- och familjeomsorgen om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att göra en anmälan. En sådan konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anmälan

För att göra en anmälan kontaktar du individ- och familjeomsorgen via telefon eller via post till adressen: Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen, 592 80 Vadstena.