Kultur- och utbildningsnämnden 20 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-20
Anslaget sattes upp: 2023-03-23
Sista dag för överklagande: 2023-04-13
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson