Food for life

Kommunen arbetar sedan flera år tillbaka med ett koncept kallat Food for Life. Det  syftar till att lyfta fram kunskap om var maten kommer ifrån, hur den odlas och produceras och hur den sen kommer till tallriken. Genom att ge kunskap och upplevelser kring hela matkedjan adderas mervärden till måltiden och till våra verksamheter för både gamla och unga.

Vadstena kommun har sedan många år inriktningen mot närproducerade råvaror i de offentliga måltiderna. Varje dag lagas och serveras mat till ca 1500 matgäster varje dag inom förskola, skola och omsorg. Att  kunna skapa olika former av mervärden kopplade till de här måltiderna är otroligt betydelsefullt och givande både för barn, äldre och för våra verksamheter.

När livsmedlen har växt eller producerats i närområdet är det lättare att få mer kunskap om var maten kommer ifrån. Det går lätt att göra studiebesök på gårdarna och koppla på kunskap samt upplevelser kring maten.

I förskola och skola innebär det pedagogiska kopplingar med utgångspunkt i mat och måltider. För omsorgen är fokus mer på att skapa upplevelser och aktiviteter inom odling, mat, djur och natur.

Här är ytterligare några övergripande exempel på mervärde som Food for life-konceptet skapar:

  • Det hjälper oss att arbeta mot målet i den regionala livsmedelsstrategin; att de offentliga måltiderna ska bestå av 30 procent närproducerade råvaror år 2020
  • Samarbete med lokala leverantörer och producenter ger förutsättningar för en bättre krisberedskap. Det är lättare att ha kontinuitet i varuleveranser om man har sina leverantörer nära
  • Avtal med lokala livsmedelsproducenter gynnar och stärker det lokala och regionala näringslivet
  • Klimatsmart mathållning. Vi bidrar till målet hållbara Vadstena genom att köpa livsmedel som producerats enligt svensk lagstiftning och krav på djurhållning. Vi skapar medvetenhet och kunskap om en hållbar livsstil hos våra barn och unga, framtidens konsumenter