Checklistor och ansökningsguider

Det här behöver du i din ansökan

Här kan du ta del av checklistor för olika byggåtgärder och välja just den som är aktuell för ditt projekt. Checklistorna anger vilka handlingar du behöver bifoga i din ansökan. Hittar du ingen checklista för just din åtgärd är du alltid välkommen att kontakta oss på plan- och bygglovavdelningen.

Checklistorna innehåller även ritningsexempel så att du kan se hur vi vill att ritningar ska se ut i din ansökan.

Se även sidan om ritteknik.

Ansökningsguider

Kontakt

Plan- och bygglovavdelningen