Kulturskolan omslagsbild till orkestrar

Orkestrar

Det är kul att spela med andra i orkester!
På kulturskolan kan du utan extra kostnad också vara med och spela i minst en orkester. Med vanlig lektion plus orkesterspel får du två övningstillfällen i veckan och blir då ännu bättre på ditt instrument.

Orkestertider läsåret 22-23

Stråktvåorna
onsdagar 13:40-14:20

Stråktreorna
fredagar 13:40-14:20

“Nya Blåsorkestern”
måndagar 16:30-17:15

Stråklirarna och Blåslirarna
Torsdagar 16:45-17:30

Ungdomsorkestern, Motala
Onsdagar 17:30-19:00. Blåsorkester i samarbete med Kulturskolan i Motala.

Kammarorkester, Motala
Torsdagar 18:00-19:30.  Stråkorkester i samarbete med Kulturskolan i Motala.

Lokal

Kulturskolans lokaler vid Birgittatorget om inget annat anges.