Kulturskolan omslagsbild till orkestrar

Ensemble och orkester

Det är kul att spela med andra i orkester!
På kulturskolan kan du utan extra kostnad också vara med och spela i minst en orkester. Med vanlig lektion plus orkesterspel får du två övningstillfällen i veckan och blir då ännu bättre på ditt instrument.

Orkestertider läsåret 23-24

Uppstråket
tisdagar 13:25-14:05 (Sankt Persskolan)

Stråktreorna
fredagar 13:25-14:05 (Sankt Persskolan)

Lilla Blåsorkestern
tisdagar 17:00-17:45

Stråklirarna och Blåslirarna
torsdagar 16:30-17:15

Ungdomsorkestern, Motala
Onsdagar 17:30-19:00. Blåsorkester i samarbete med Kulturskolan i Motala.

Kammarorkester, Motala
Torsdagar 18:00-19:30.  Stråkorkester i samarbete med Kulturskolan i Motala.

Lokal

Kulturskolans lokaler vid Birgittatorget om inget annat anges.