Kulturskolan omslagsbild till orkestrar

Orkestrar

Det är kul att spela med andra i orkester!
På kulturskolan kan du utan extra kostnad också vara med och spela i minst en orkester. Du blir duktigare på ditt instrument när du ”får ihop´et” med de andra.
Med vanlig lektion plus orkesterspel får du två övningstillfällen i veckan och blir då ännu bättre på ditt instrument.
Häng på!

Orkestertider

Stråktvåorna
onsdagar 13:35-14:15 (Sankt Persskolan)

Stråktreorna
onsdagar 14:45-15:30 (Sankt Persskolan)

Stråklirarna och Blåslirarna
Torsdagar 16:45-17:30

VUSO (Vadstena UngdomsSymfoniOrkester)
(Blåsorkester och stråkorkester, för närvarande bara vid projekt)
Torsdagar 17:45-19:00

Lokal

Kulturskolans lokaler vid Birgittatorget