Rådman Janssons gård

1705
Ett tvåvånings timmerhus byggs på granntomten 185.

1700-talets mitt
Rådman Johan Jansson är Vadstenas ledande handelsman och jordbrukare. Han äger en rad av de viktigaste husen i Vadstena och ägnar sig efter ett försök som textilfabrikör på 1760-talet också åt storjordbruk. Han är själv bosatt på gården 185 vid Storgatan, där han också har sin salubod. Efter att först köpt Kalvestad, där han en tid driver en bomullsfabrik, köper han de stora gårdarna Arneberga, Naddö, Järnberga, Ullevi och Luckerstad och driver där huvudsakligen jordbruk i egen drift. Hans efterlevande familj förädlar efternamnet Jansson till Jeansson.

1756
Jansson köper granngården 184, som fortfarande är bebyggd med rådmannen och gästgivaren Anders Larsson Giöthes envåniga timmerhus från 1683, påbyggt med en våning.

1764
På grund av vissa arvstvister kan Jansson inte börja grundlägga för ett nybygge förrän 1764. Han ger den stockholmske murmästaren Petter Östberg, som 1768–1771 skulle bygga rådhuset i Skänninge, i uppdrag att på den vänstra delen av tomten bygga ett närmast kvadratiskt herrgårdsliknande tvåvånigt stenhus med vindsvåning under högt brutet tak. I bottenvåningen finns en handelsbod.

1769
På gården, också synligt från Fyllagatan, ligger ett annat originellt tvåvånigt stenhus, också uppfört av Petter Östberg före 1769. Byggherre är här rådman Janssons bror handelsbokhållaren Jacob Jansson, som fått en bit mark inne på tomten upplåten åt sig av brodern rådmannen. Huset innehåller flera kammare, bod och källare. Själv bor handelsbokhållaren i det också av rådmannen ägda Helgeandshuset.

1780
Avsikten var att bygga vidare stenhuset på den högra delen av tomten, men denna del uppförs först omkring 1780 i trä. Från Fyllagatan syns tydligt skarven mellan stenhuset och tillbyggnaden.

1958
Det tvåvåniga timmerhuset på tomt 185 rivs.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)