Kommunfullmäktige 24 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-24
Anslaget sattes upp: 2021-11-29
Sista dag för överklagande: 2021-12-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson