Hantera din och andras oro

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn. Läs mer om vad du kan göra när du är orolig och vilken hjälp du kan få från samhället på sidan Stöd vid oro.

Så kan du stötta barn och unga

Det finns många tankar även hos barn och unga kring vad som händer i omvärlden just nu. Det är viktigt att du som vuxen tänker på hur du pratar med barn som känner och uttrycker oro. Här finns några länkar som kan vara till nytta i samtal med oroliga barn:

Att prata med barn om svåra händelser (raddabarnen.se)
Så pratar du med barn om otäcka händelser (bris.se)
Att prata med barn om oro för omvärldsläget (forsvarsmakten.se)