Socialnämndens utskott 11 augusti

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-08-11
Anslaget sattes upp: 2021-08-11
Sista dag för överklagande: 2021-09-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström