Hälsofrämjande insatser

Det är viktigt att ta hand om både sin fysiska och psykiska hälsa. Det finns konkreta saker du kan göra för att påverka hur du mår. Här nedan beskrivs några insatser du kan göra själv eller som kommunen erbjuder.

Träffpunkter

I Vadstena kommun finns två träffpunkter som är öppna för alla men som har fokus mot våra äldre medborgare. Till träffpunkten kommer man för att delta i gemenskapen där samt de olika aktiviteterna som erbjuds där, några exempel på aktiviteter är cykling, samtal och bowling. Så här beskriver medarbetarna på träffpunkten verksamheten: “Träffpunkten är en kommunal samlingsplats för äldre med målet att bryta isolering och skapa gemenskap.”

Träffpunkt Wasagården

Var: Wasagården, adress Gustav Wasas väg 1 A
Tid: Tisdagar och torsdagar kl 13-16
Här kan du läsa vårens program för träffpunkten på Wasagården.

Här kan du läsa höstens program för träffpunkten på Wasagården.

Träffpunkt Dalsgården

Var: Dalsgården, Skänningegatan 22
Tid: Måndagar kl 13-16
Här kan du läsa vårens program för träffpunkten på Dalsgården.

Här kan du läsa höstens program för träffpunkten på Dalgården.

Möjligheternas rum

Möjligheternas rum är ett visningsrum där du kan se och testa olika produkter och hjälpmedel som kan förenkla vardagen. Produkterna kan förskrivas, då kontaktas rehab, eller köpas i vanliga butiker. Observera att det inte går att köpa något på plats men du kan få hjälp av personalen att beställa produkterna och det står på varje produkt vart den går att inhandla.

Adress: Wasagården, Gustav Wasas väg 1 B
Rummet är öppet för visning tisdagar och torsdagar 13.00 – 16.00
Önskar du komma en annan tid så går det att boka tid på telefonnummer: 070-232 85 74

ABC för god psykisk hälsa

ABC-modellen för god psykisk hälsa kommer från början från Australien.
ABC står för Act – Belong – Commit
Act: Göra något aktivt. Exempel på fysisk aktivitet är att ta en promenad, dans, jobba i trädgården. Man kan också vara mentalt aktiv genom att till exempel läsa en bok eller lösa ett korsord. Ett tredje sätt att vara aktiv på är att vara andligt aktiv genom att till exempel delta i en gudstjänst, utöva yoga.

Belong: Göra något tillsammans. Sociala aktiviteter kan handla om att umgås med vänner och familj. Det kan också vara att gå med i en bokcirkel eller börja en kurs eller delta i aktiviteter i där du bor. Det kan också vara att gå med i en förening eller gemenskap på internet.

Commit: Göra något meningsfullt. Att göra något meningsfullt handlar om att göra sådant som ger dig en känsla av att du har ett syfte i livet. Det kan vara att lyckas med en uppgift eller att arbeta frivilligt och hjälpa andra. Det kan vara att vara involverad i en aktivitet, organisation eller fråga.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om ABC för god psykisk hälsa. Här finns även digitala självtester man kan göra för att se sin nuvarande aktivitetsnivå och fundera över vad man skulle vilja göra eller engagera sig i framöver.

Träningsfilmer för äldre

Att hålla igång träningen är viktigt – för din balans, hälsa och ditt välbefinnande. Här presenteras enkla och lätta träningsfilmer som du med enkelhet kan följa hemma. Det är bra att försöka hitta en kontinuitet i sin träning. Du kan träna med alla filmerna i rad eller bara en, beroende på vad du orkar och vill.


Sittande rörelser | Stadig och Balanserad | Benstark

SeniorLive: Sittande rörelser 1 – ExorLive

SeniorLive. Sittande rörelser 2 – ExorLive

SeniorLive: sittande rörelser 3 – ExorLive

SeniorLive: Sittande rörelser 4 – ExorLive

SeniorLive: Sittande rörelser 5 – ExorLive

SeniorLive: sittande rörelser 6 – ExorLive

Sittande rörelser | Stadig och Balanserad | Benstark

SeniorLive: Stadig och balanserad 1 (beta) – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 2 (beta) – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 3 – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 4 – ExorLive

SeniorLive: Stadig och balanserad 5 – ExorLive

Sittande rörelser | Stadig och Balanserad | Benstark

SeniorLive: Benstark 1 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 2 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 3 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 4 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 5 – ExorLive

SeniorLive: Benstark 6 – ExorLive