Socialnämnden 17 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-17
Anslaget sattes upp: 2021-11-19
Sista dag för överklagande: 2021-12-10
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltning
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström