Hjälpmedel och rehabilitering

Om du har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder som kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter kan du får hjälp av kommunens rehabiliteringsenhet för att återfå eller bibehålla din funktions- och aktivitetsförmåga.

Kommunens rehabiliteringsenhet kan erbjuda dig rådgivning och bedömning för hjälpmedel, bostadsanpassning samt ge stöd till viss träning för dina dagliga aktiviteter.

Hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser

Om du behöver hjälpmedel eller annan insats från kommunens rehab-personal kan du kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut för en bedömning.

Återlämning av hjälpmedel

Om du har hjälpmedel hemma som du inte längre behöver så är det ditt ansvar för att de återlämnas till kommunen. Du kan lämna hjälpmedlen till kommunens hemsjukvårdsenhet på adressen Motalagatan 18 i Vadstena, vi ansvarar för att hjälpmedlen sedan lämnas vidare till leverantören.