Kommunstyrelsen 2 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-02-02
Anslaget sattes upp: 2022-02-08
Sista dag för överklagande: 2022-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson