Socialnämndens utskott 1 december

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-12-01
Anslaget sattes upp: 2021-12-06
Sista dag för överklagande: 2021-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström