Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-19
Anslaget sattes upp: 2024-04-02
Sista dag för överklagande: 2024-04-23
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén