Adresskartor

Adresskarta finns över Vadstena stad och Borghamn. Det är en småskalig karta som bland annat visar gator, byggnader, gatunamn och adressnummer.

Innehåll: Gatunamn och adressnummer. Adressuppgifterna kan kombineras med bakgrundsinformation såsom byggnader, fastigheter, vägar med mera

Omfattning: Vadstena stad samt Borghamn

Aktualitet: Uppdateras kontinuerligt i samband med registrering i adressregistret och senaste uppdatering av baskartan

Skalområden: ca 1:100 – 1:10 000

Levereras: I digitalt format som pdf, jpg eller tiff

Utritning: Papper

Pris: Priset för kartuttaget är beroende av områdets storlek och leveransformat

En förenklad version av adresskartan med tillhörande gatuförteckning i skala 1:10 000 finns att köpa i såväl digitalt format som pappersutskrift.