Socialnämnden 16 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-16
Anslaget sattes upp: 2022-11-21
Sista dag för överklagande: 2022-12-12
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström