Kommunstyrelsen 17 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-06-17
Anslaget sattes upp: 2024-06-17
Sista dag för överklagande: 2024-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner