Annan pedagogisk verksamhet

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att i stället för förskola och fritidshem erbjuda barnet en annan pedagogisk omsorg.

Omsorg på annan tid

Kommunen strävar efter att erbjuda omsorg på tid då inte förskola och fritidshem erbjuds. Verksamheten kallas ibland för “nattis”.

I första hand ska familjen ansvara för omsorg,  men om det inte är möjligt utifrån en arbetssituation kan en ansökan göras om vistelsetid. I Vadstena erbjuds verksamheten, efter ett lokalt politiskt beslut, i en mycket begränsad omfattning.

Omsorg på annan tid erbjuds 18.30 – 06.30 på vardagar och dygnet runt på helger och röda dagar. Undantag görs för storhelgerna; påsk, midsommar, jul och nyår då verksamheten är stängd.

Ansökan

Du kan ansöka om plats om din familj inte har möjlighet att hitta någon annan form av tillsyn och om arbetsgivaren inte har lyckats ändra ditt arbetsschema.

Ansökan om omsorg på annan tid här!

Öppen förskola

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Den erbjuds istället för förskola och det finns ingen nedre åldersgräns för barnen.

Inriktningen på Öppna förskolan är:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan du knyta nya kontakter med andra barnfamiljer samt att personalen ger råd och stöd.

Öppna förskolan finns på Dalsgården, Skänningegatan 22. Öppna förskolan har öppet onsdagar 9.00 – 11.30.

“Familjedaghem”

Pedagogisk omsorg, det som tidigare kallades familjedaghem eller “dagmamma”, erbjuds inte i Vadstena kommun. Du kan alltså inte ansöka om en sådan placering.