Annan pedagogisk verksamhet

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att i stället för förskola och fritidshem erbjuda barnet en annan pedagogisk omsorg.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en kommunal pedagogisk verksamhet som är en social mötesplats för vuxna och barn. Den erbjuds istället för förskola och det finns ingen nedre åldersgräns för barnen.

Inriktningen på Öppna förskolan är:
• Stöd i barns utveckling
• Lustfyllt lärande i leken
• Uppmuntran och stöd i föräldrarollen

Till Öppna förskolan är föräldrar och barn välkomna tillsammans. Här kan du knyta nya kontakter med andra barnfamiljer samt att personalen ger råd och stöd.

Öppna förskolan finns på Dalsgården, Skänningegatan 22. Vi har öppet onsdagar 9.00 – 11.30.