Städning gator och trottoarer

Ägaren till respektive väg – väghållaren – ansvarar för vägen. Detta ansvar innefattar också vägens skötsel och snöröjning.

Vadstena kommun ansvarar för städning av kommunala gator och parker. Det handlar till exempel om sandsopning, rensning av dagvattenbrunnar och tömning av papperskorgar. Gator och torg i innerstaden städas 1 – 2 gånger per vecka eller vid behov, övriga gator städas vid behov.

Varje år i slutet av mars/ början av april sopas all sand från vinterns sandning upp från gatorna i Vadstena.

I länken här under kan ni läsa om vad som gäller för städning på gator och trottoarer i Vadstena kommun.

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning

Gratis gångbanesand

Nu kan du som äger villa få gångbanesand kostnadsfritt. Sanden avhämtas under snösäsongen i engångsposter, kärl och hinkar vid kommunförrådet på Industrivägen 1 i Vadstena.