Vilken hjälp får de som flytt ?

Ukrainska medborgare som kommer till Sverige kan välja något av följande alternativ:

  1. Stanna i Sverige utan tillstånd i upp till 90 dagarLäs mer om att vara i Sverige viseringsfritt på migrationsverket.se. Besökaren förväntas att ordna sitt eget boende och ha pengar för kost och logi.
  2.  Ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet gäller till den 4 mars 2023. Läs mer om skydd enligt massflyktsdirektivet på migrationsverket.se.  Ansökan kan lämnas via en e-tjänst på migrationsverket eller genom att besöka något av Migrationsverkets kontor. Närmaste kontor i Östergötland finns på Slottsgatan 82 i Norrköping. Läs mer om öppettider på Migrationsverkets Servicecenter.
    En person som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp av Migrationsverket med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd. Läs mer om vad som händer efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd.
  3. En person som är i behov av skydd, men som inte uppfyller kraven för uppehållstillstånd kan ansöka om asyl. En ansökan om asyl prövas alltid individuellt och man blir bland annat kallad till flera utredningssamtal under prövningen.

Då efterfrågan på Migrationsverkets boendeplatser är större än tillgången så har Sveriges kommuner fått i uppdrag att möjliggöra så kallade evakueringsboenden. Det är personer som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som kan få en anvisad plats på ett kommunalt evakueringsboende. Kommunerna rapporterar in antalet platser på evakueringsboenden i respektive kommun till länsstyrelsen och Migrationsverket, och det är inte möjligt för den som fått uppehållstillstånd att välja var man vill bo.

Om den som flytt har ordnat sitt boende själv men situation ändras så att personen behöver hjälp med boende i väntan på beslut, kan personen när som helst besöka Migrationsverkets kontor för att få hjälp.