Katarinaskolan

Katarinaskolan är kommunens skola för årskurserna 4 till 6. Den ligger centralt i tätorten.

Skolans vision

Alla på Katarinaskolan känner glädje och stolthet över att vara en del av skolan. Vi arbetar tillsammans för att forma en trygg och inspirerande lärmiljö. I mötet mellan elever, personal och vårdnadshavare uppstår kunskap, tillit, motivation och engagemang. Med tydliga ramar och trygga kramar ges alla möjlighet att lyckas och bli sitt bästa jag.

Vår organisation på Katarinaskolan
På Katarinaskolan arbetar vi med flexibla undervisningsgrupper inom årskursen. Vi varierar gruppsammansättning efter behov för att vinna trygghet och effektiv inlärning. Våra flexibla undervisningsgrupper gör att alla lärare och elever inom årskursen möts och lär känna varandra.

Denna organisation av undervisning motsvarar de krav som ställs på skolan idag, både i form av krav på lärares ämneskompetens och mer uttalade krav på elevernas måluppfyllelse. I varje årskurs arbetar 4-6 st pedagoger med stöd av speciallärare inom språk och matematik. Sedan tillkommer praktiskt-estetiska ämneslärare. Det är många vuxna som ser eleverna varje dag.

Tillsammans, är vår ledstjärna både inom personalen (arbetslaget) men också bland årskursens elever. Likvärdigheten är stor för årskursens elever.

Matsedel Katarinaskolan

  • Ett fel har uppstått, vilket antagligen betyder att flödet är nere. Försök igen senare.