Parkering med P-skiva

Parkeringsskiva

I Vadstena kommun används parkeringsskiva. Det innebär att parkeringsskivan ska användas på alla parkeringsplatser i centrala Vadstena med tilläggstavla P-skiva.
P-skivan är inget betalningssystem. Det är gratis att parkera i Vadstena. P-skivan underlättar för bilisterna att följa de tidsangivelser som gäller för parkeringsplatserna.

P-skivor finns att hämta gratis på InfoCenter, i kommunhuset, i vissa affärer, restauranger och hotell i Vadstena. Det går naturligtvis att använda andra typer att parkeringsskivor, bara det framgår tydligt på vilket klockslag bilen parkerades.

Hur P-skivan används och vilka regler och bestämmelser som gäller finns redovisat på baksidan av P-skivan.

Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår. Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Läs mer i Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkera

Läs mer om att stanna och parkera på Transportstyrelsens webbplats