Vadstena Stadsmuseum

1550-talet
Huset tillhör Arvid Guldsmeds arvingar. Den västra, äldre delen av huskomplexet är ett medeltida förrådshus i två våningar med bottenvåningen av gråsten och övervåningen av tegel. Framför huset åt torget låg på medeltiden salubodar av trä

1700-talet
Hörntomten sambrukas med den intilliggande Apotekstomten.

1800-talet
Den smalare reveterade timmerdelen, byggd före 1828, var ursprungligen drängstuga och vagnshus med överliggande vindar. I slutet av 1800-talet genomgår den en genomgripande ombyggnad.

1830
Husen används som förråd av apoteket.

1917-1945
Stenhuset inrymmer kontor för Dals härads sparbank och häradskrivarekontor.

1949
Vadstena Stadsmuseum, drivet av Vadstena museiförening som grundades 1934, flyttar in i huset.

2004
Holmska villans lusthus placeras på gården bakom museibyggnaden.

2014
Vadstena Stadsmuseum hyr fortfarande huset som ägs av Vadstena kommun. Huset är byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)