Familjerådgivning

Alla kan någon gång få det svårt med sina nära relationer. Blir påfrestningarna för stora eller långvariga, skapas lätt låsta lägen.

Familjerådgivning erbjuds till par, familjer och ensamstående som befinner sig i samlevnadssvårigheter och vill ha förändring. Arbetet bygger på frivillighet och utgår från era behov och önskemål. Fokus i samtalet är det som ni har formulerat som ert problem. Vi formulerar mål tillsammans.

Vi arbetar under sträng sekretess och för inga journaler. Det är möjligt att vara anonym.

Orsaker till att man söker familjerådgivning kan exempelvis vara att:

  • en av parterna vill skiljas
  • det är mycket bråk i familjen
  • otrohet har förekommit
  • barn ofta kommer ikläm då vårdnadshavare tycker olika
  • man vill hitta tillbaka till kärleken och lusten

Kostnad

En samtalstimme är 45 minuter och kostar 100 kronor. Oftast arbetar vi 2 x 45 minuter varför egenavgiften då blir 200 kronor. Sent återbud, 24 timmar före avsatt tid, eller uteblivande, debiteras.

OBS, familjerådgivningen är stängd vecka 26-29 på grund av semester,

Kontakt

Lise-Lotte Ginning
lotta@forumforpsykoterapilotgin.se
Tel: 072-159 67 45
www.forumforpsykoterapilotgin.se 

Lena Josefsson
j-lena@live.se
Tel: 073-364 17 14
www.lenajosefsson.se