Studentmedarbetare

Du som påbörjat det sista året på ditt program vid Linköpings Universitet kan söka dig till oss för att jobba som studentmedarbetare. Att arbeta som studentmedarbetare är ett lärorikt och inspirerande uppdrag där du får bidra till Vadstena kommuns utveckling och invånarnas vardag och framtid, samtidigt som du  får värdefull arbetslivserfarenhet.

Bidra till Vadstenas utveckling

Vadstena kommun ingår i det regionala avtalet för studentmedarbetare som tagits fram tillsammans med Linköpings universitet. Samarbetet syftar bl.a. till att underlätta övergången från studietiden till arbetslivet och att skapa möjligheter och väcka intresse för kommunen som potentiell arbetsgivare. Vår förhoppning är att du vill vara med och bidra till att utveckla Vadstena kommun tillsammans med oss.

Ettårigt uppdrag

Som studentmedarbetare jobbar du ca åtta timmar i veckan med timlön. Du har möjlighet att själv styra över din tid så att du samtidigt hinner med dina studier. Anställningen är tidsbegränsad till max ett år. Du blir tilldelad ett uppdrag och uppgifter du ska utföra under uppdraget och kommer även ha en handledare. Vi ser dig som en tillgång och förväntar oss att du bidrar med kunskap och nya rön inom ditt utvecklingsområde.

Aktuella uppdrag publiceras under lediga jobb.