Enskilt vatten

Att borra eller gräva efter vatten kräver ingen ansökan eller anmälan till samhällsbyggnadsnämnden.

Min enskilda brunn har sinat. Kan kommunen hjälpa mig?

Vi kan hjälpa till med nödvatten, om ni har sådan vattenbrist att det inte räcker för hushållets basbehov. Det innebär cirka tre till fem liter per person och dygn.

Motala kommuns kundcenter ger mer information

Kommunen har inte ansvar för att leverera vetten till fastigheter utanför verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp). Om det finns dåligt med vatten kan det hjälpa att fylla på brunnen med nytt vatten, det finns dock ingen garanti för att vattnet stannar kvar i brunnen en längre period. För att fylla på brunnen med vatten behöver du kontakta en transportfirma som kan hjälpa dig med det.

För att undvika att brunnen sinar i framtiden kan du undersöka om det är möjligt att djupborra en brunn. Det är inte lämpligt på alla ställen, eftersom man kan stöta på vatten av sämre kvalitet.
Vägledning hos Svenskt brunnsarkiv.

Provtagning av enskilt vatten

Miljöavdelningen rekommenderar  att dricksvattnets kvalitet undersöks, så att vattnet inte innehåller några skadliga ämnen eller mikroorganismer.

Om du vill provta ditt vatten, kan du kontakta ett laboratorium. Där beställer du flaskor och analyser.

Om du vill lämna ett prov för mikrobiologisk analys, behöver provet vara inne på laboratoriet senast tolv timmar efter provtagningen.