Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnden 23 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-23
Anslaget sattes upp: 2024-01-30
Sista dag för överklagande: 2024-01-20
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Sara Wiesner