Kommunstyrelsen 2 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-02
Anslaget sattes upp: 2022-11-10
Sista dag för överklagande: 2022-12-01
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Christina Andersson