Kultur- och utbildningsnämnden 18 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-10-18
Anslaget sattes upp: 2021-10-21
Sista dag för överklagande: 2021-11-11
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson