Kultur- och utbildningsnämnden 20 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-05-20
Anslaget sattes upp: 2024-05-23
Sista dag för överklagande: 2024-06-13
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson