Ansökningar och ansökningshandlingar

Här kan du lämna din ansökan för alla typer av byggärenden. Du kan också läsa om vilka handlingar du behöver skicka in i samband med ansökan.