Jöns Wettermans gård

1555
Den östra hörntomten av det till kronan indragna medeltida helgeandshuskomplexet skänks av Gustav Vasa till hans systerson Per Brahe d.ä. På tomten finns då ett litet stenhus.

1681
I ett köpebrev noteras den gamla gårdens förfall; sannolikt rivs nu stenhuset. I det timrade magasinet mot Nygatan finns återanvänt timmer med betydliga rester av målad dekor i provinsiell barockstil.

1700
Gården köps av den driftige befallningsmannen på slottet Jöns Wetterman, från 1690 också borgmästare. Han hade tidigare ägt resten av Helgeandsgården, som han ärvt efter sin svärfar och företrädare som befallningsman Jürgen Claus. I samband med rätningen av Nygatan före 1705 låter han som den då rikaste borgaren i Vadstena uppföra ett ståtligt hus i två våningar, med två salubodar i bottenvåningens hörn.

1714
Efter en ekonomisk nedgång säljs alla Wettermans fasta egendomar på auktion för att täcka hans skulder till änkedrottningen Hedvig Eleonora.

1747
Sedan gården gått genom flera händer säljs huset till den duglige borgmästaren Isaac Sundwall (borgmästare 1746–1777).

1828
Huset är brädslaget mot torget och rödfärgat. Framför den genomgående gången finns en större stentrappa, med fyra steg och plan.

1895
Fastigheten är handelsgård och specerihandel åt Thure Svensson. Huset har en öppen kringbyggd gård med plats för böndernas kärror under tak.

1969
En genomgripande ombyggnad genomförs på gården.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)