Kommunfullmäktige 23 november

Klockan 18.00 i Medborgarsalen, Rödtornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.
För information om vilka ärenden som ska behandlas se kommunfullmäktiges
webbsida.