Överförmyndarnämnden 17 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-05-17
Anslaget sattes upp: 2022-05-19
Sista dag för överklagande: 2022-06-08
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson