Överförmyndarnämnden 15 februari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-02-15
Anslaget sattes upp: 2022-02-17
Sista dag för överklagande: 2022-03-10
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson