Familjerätt

Till individ- och familjeomsorgen kan du vända dig för att få stöd för dig och din familj. Det kan till exempel vara rådgivning och hjälp vid separation.

Alla kan få problem i sina nära relationer någon gång i livet. Då kan det underlätta att få stöd av någon som har erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor. Hos individ- och familjeomsorgen kan ni få stöd att komma vidare i relationen.

Familjerätten ger stöd till familjer i olika situationen. Familjerätten arbetar exempelvis med frågor som gäller adoptionfaderskap, vårdnad, boende, umgänge och försörjning vid separation samt samarbetssamtal.