Program för bostadsförsörjning

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om att prioritera det övergripande målet “Växande Vadstena” och den 10 september 2014 antog kommunfullmäktige Riktlinjer för bostadsförsörjning, även benämnt Bostadsförsörjningsprogram.

Varje kommun ska ha ett bostadsförsörjningsprogram som talar om hur kommunen ska arbeta med bostadsfrågan i sin kommun. Målet är att tydliggöra vår bostadspolitik och redogöra för prioriteringar och särskilda åtgärder för att förbättra bostadsförsörjningen i Vadstena kommun. Syftet är också att ge en bild av behovet nu och i framtiden samt skapa planeringsberedskap för nya bostäder.

Dokument att ladda ner

antaget-bostadsforsorjningsprogram-riktlinjer-for-bostadsforsorjning-2014-2019 (pdf, 4,27 MB)

Vadstena kommuns bostadsförsörjningsprogram i sin helhet