Förskola och skola för de som flytt

Utbildning för barn och ungdomar

Ukrainska barn och ungdomar har normalt rätt att vistas utan visum i Sverige, eller i vissa fall med visum, under 90 dagar. Men för att de ska ha rätt till utbildning under denna tid behöver de också ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl.

När beslut om asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet finns har barn och ungdomar rätt att gå i kommunal skola och förskola. De  ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Läs mer om utbildning för barn och ungdomar från Ukraina (skolverket.se)

Föräldrar till barn och ungdomar som önskar plats i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola eller fritidshem i Vadstena kommun ska kontakta kommunens integrationsenhet integration@vadstena.se

Utbildning för personer över 18 år

Personer över 18 år som kommer som flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI eller komvux. Vissa hjälporganisationer erbjuder språkstöd.