Kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör kultur, utbildning och fritid. Nämndens tjänstepersonstöd finns hos kultur- och utbildningsförvaltningen.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kultur- och utbildningsnämnd sammanträden 2022

31 januari: Protokoll
7 mars – extra sammanträde: Protokoll
14 mars: Protokoll
19 april: Protokoll
16 maj: Protokoll
13 juni: Protokoll
12 september
17 oktober
14 november
12 december

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- & utbildningsnämnd sammanträden 2021

25 januari; Protokoll
15 mars; Protokoll
19 april – Sammanträdet är inställt
17 maj; Protokoll
14 juni; Protokoll
13 september; Protokoll
18 oktober; Protokoll
15 november; Protokoll
13 december; Protokoll

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- & utbildningsnämnd sammanträden 2020

Kultur- & utbildningsnämnd sammanträden 2019

30 januari; Protokoll
18 mars; Protokoll
29 april; Protokoll
13 maj; Protokoll
20 maj; Protokoll
17 juni; Protokoll
16 september; Protokoll
14 oktober; Protokoll
11 november; Protokoll
9 december; Protokoll

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll