Bidrag till kultur och fritid

Vadstena har ett rikt kultur- och fritidsliv. Du kan gå med i en förening eller annan verksamhet om du är intresserad av kultur, sport och andra aktiviteter. Kommunen ger även bidrag till andra aktörer som bidrar till att skapa ett mervärde för medborgare och besökare.

Att engagera sig i en ideell eller idéburen verksamhet kan ge både gammal och ung ett rikt liv och en fin social gemenskap. Du kan ansluta dig till en verksamhet som redan finns eller presentera en ny idé. Hör gärna av dig om du har frågor och idéer?

Vadstena kommun ger även bidrag till särskilda aktörer som bidrar till att kommunen får en framträdande roll i regionen och i riket.

I vårt föreningsregister ser du vilka föreningar som finns.